Dịch vụ

Vận hành hệ thống nước thải.

Công ty TNHH Phú Hoàng Gia thực hiện cung cấp trọn gói dịch vụ vận hành hệ thống xử lý nước thải cho khách hàng một cách trung thực, chu đáo, tận tình:

Thi công lắp đặt màng chống thấm HDPE

Phương pháp thi công màng chống thấm HDPE
1. Giới thiệu phương pháp thi công
1.1 Khái quát về chương trình quản lý chất lượng

Thi công xây lắp công trình môi trường

Xử lý nước thải Đô thị và Công nghiệp Quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, tuy nhiên các hê thống cấp thoát nước tại các đô thị và các vùng lân cận còn đang trong quá trình lạc hậu, không đồng bộ và...

Xử lý nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của các cộng đồng dân cư như: khu vực đô thị, trung tâm thương mại, khu vực vui chơi giải trí, cơ quan công sở,…cần phải có hệ thống xử lý nước thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm...

Xử lý nước thải chăn nuôi

Tác động về môi trường do chăn nuôi gây ra không nhỏ. Việc tìm giải pháp phù hợp để xử lý nước thải sau chăn nuôi trước khi xả ra môi trường là hết sức cần thiết cho sự phát triển nông nghiệp bền vững.