Công ty TNHH Phú Hoàng Gia cung cấp dịch vụ tư vấn xử lý môi trường

Thứ Ba, 21/11/2017

- Tư vấn xử lý nước thải công nghiệp.

- Tư vấn xử lý nước thải chăn nuôi.

- Tư vấn cử lý nước thải chế biến tinh bột mì.

- Tư vấn xừ xử lý nước thải sơ chế mủ cao su.

- Tư vấn xử lý rác thải sinh hoạt.

Có tận thu và thu hồi vốn đầu tư.

 

Bài viết liên quan

Công ty TNHH Phú Hoàng Gia chuyên cung cấp các sản phẩm Bio

Thứ Bảy, 01-9-2018

Công ty TNHH Phú Hoàng Gia cung cấp dòng vi sinh xử lý các vấn đề phát sinh trong nhà...

Phú Hoàng Gia cung cấp vi sinh Aquaclean xử lý môi trường

Thứ Bảy, 01-9-2018

Công ty TNHH Phú Hoàng Gia chuyên cung cấp và tư vấn sử dụng chế phẩm vi sinh Aquaclean xử...

Công ty TNHH Phú Hoàng Gia cung cấp dịch vụ lâp hồ sơ môi trường

Thứ Bảy, 23-12-2017

Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hoàng Gia lập hồ sơ môi trường cho trang trại chăn nuôi heo...

Xử lý nước thải giết mổ gia súc

Thứ Bảy, 02-12-2017

Sự phát triển kinh tế – xã hội ngày nay, chất lượng của cuộc sống cũng không ngừng được cải thiện...

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Thứ Sáu, 17-11-2017

Nước thải sinh phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của các cộng đồng dân cư như: khu vực...

Dịch vụ xử lý nước thải chăn nuôi

Thứ Sáu, 17-11-2017

Tác động về môi trường do chăn nuôi gây ra không nhỏ. Việc tìm giải pháp phù hợp để xử...