Dịch vụ

CÔNG TY TNHH PHÚ HOÀNG GIA CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

- Tư vấn xử lý nước thải công nghiệp.
- Tư vấn xử lý nước thải chăn nuôi.
- Tư vấn cử lý nước thải chế biến tinh bột mì.
- Tư vấn xừ xử lý nước thải sơ chế mủ cao su.
- Tư vấn xử lý rác thải sinh hoạt.
Có tận thu...

Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hoàng Gia cung cấp dịch vụ lâp hồ sơ môi trường

Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hoàng Gia lập hồ sơ môi trường cho trang trại chăn nuôi heo công nghiệp Hùng Vân tại xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam với những nội dung:

Dịch vụ xử lý nước thải chăn nuôi

Tác động về môi trường do chăn nuôi gây ra không nhỏ. Việc tìm giải pháp phù hợp để xử lý nước thải sau chăn nuôi trước khi xả ra môi trường là hết sức cần thiết cho sự phát triển nông nghiệp bền vững.

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của các cộng đồng dân cư như: khu vực đô thị, trung tâm thương mại, khu vực vui chơi giải trí, cơ quan công sở,…cần phải có hệ thống xử lý nước thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm...

Xử lý nước thải giết mổ gia súc

Sự phát triển kinh tế – xã hội ngày nay, chất lượng của cuộc sống cũng không ngừng được cải thiện và nâng cao một cách đáng kể. Với nhu cầu lương thực, thực phẩm nói chung và nhu cầu tiêu thụ thịt nói riêng đang tăng cả về số lượng...