Thi công hầm Biogas tại hệ thống trại chăn nuôi Vĩnh Tân

Thứ Tư, 15/11/2017

     Dự kiến sau khi dự án hoàn thành sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường phát sinh từ chất thải của trang trại chăn nuôi gia súc, giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng  khu vực quanh trang trại chăn nuôi.

     Nâng cao hiệu quả kinh tế từ việc sử dụng khí biogas để chạy máy phát điện, sấy nông sản... phục vụ sản xuất, tiết kiệm năng lượng, cắt giảm được một phần mức đầu tư vào phát triển hệ thống cung ứng năng lượng, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, mang lợi ích về kinh tế, xã hội bền vững.

     Góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của công ty với người tiêu dùng và các cơ quan chức năng. Sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo để thay thế các nguồn năng lượng khác phục vụ nhu cầu sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Công suất thiết kế: Xử lý nước thải 20.000 con heo

+ Công suất thiết kế: 1.020m3/ngày đêm

+ Nội dung xây dựng

Xây dựng 2 hầm biogas công nghệ bạt HDPE

Thể tích hầm Biogas 1: 12.655m3

Thể tích hầm Biogas 2: 12.655m3

Tổng thể tích 2 hầm: 25.310m3

     Dự kiến sau khi dự án hoàn thành sẽ cung cấp 5.575 m3khí biogas/ngày thay thế nhiêu liệu dầu chạy máy phát điện. Ngoài ra dự án sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường phát sinh từ chất thải của trang trại chăn nuôi gia súc, giảm hiệu ứng nhà kính và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng  khu vực quanh trang trại chăn nuôi.

Bài viết liên quan

Thi công hầm biogas 12000 m3 tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Thứ Hai, 16-7-2018

Ngày 07 tháng 6 năm 2018 công ty TNHH thương mại dịch vụ Thái Sơn Thư hợp đồng với công...

Thi công hầm Biogas tại tỉnh Lâm Đồng

Thứ Tư, 27-12-2017

Công ty TNHH MTV thương mại Nguyên Bảo Phát và công ty TNHH Phú Hoàng Gia thống nhất ký hợp...

Cung cấp vật tư và thi công lót bờ hồ chứa nước trại chăn nuôi heo

Thứ Tư, 27-12-2017

Công ty TNHH Phú Hoàng Gia thi công lót bờ hồ chứa nước trại chăn nuôi heo công ty TNHH...