Dự án

Công trình xủ lý nước thải tại doanh nghiệp tư nhân Đại Hưng

Ngày 22/12/2012, Doanh nghiệp tư nhân Đại Hưng (Chủ dầu tư). Địa chỉ ấp 5, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng Công ty TNHH Phú Hoàng Gia (Đơn vị thi công) tiến hành khởi công xây dựng công trình khí...

Công trình xử lý nước thải cơ sở giết mổ gia súc Hòa Hợp

Sau khi triển khai thực hiện Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai, Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 16/7/2008 của UBND huyện Xuân Lộc về quy định điều kiện giết mổ, buôn bán, vận chuyển động vật...

Công trình xử lý nước thải cơ sở giết mổ Thi Thọ tại TX Long Khánh

Công ty TNHH Phú Hoàng Gia triển khai xây dựng công trình xử lý nước thải giết mổ gia súc cho Cơ sở giết mổ gia súc Thy Thọ với quy mô 200 con heo ngày đêm.