Xử lý nước thải trại heo Xuân Hòa

Thứ Sáu, 26/01/2018

     Ngày 27/01/2018 Công ty TNHH Phú Hoàng Gia đã thi công, lắp đặt thiết bị hoàn thành công trình xử lý nước thải của công ty cổ phần An Phú Khánh 2 tại xã Xuân Hòa - huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai.Công trình đang đưa vào vận hành. Sau khi công trình đi vào hoạt động ổn định đơn vị thi công hướng dẫn vận hành và bàn giao công trình cho chủ đầu tư. Dự kiến công trình được bàn giao vào ngày 05/01/2018. 

 

Bài viết liên quan

Hệ thống xử lý nước thải 10.000 heo hậu bị

Thứ Tư, 04-9-2019

Ngày 3/8/2019 Công ty TNHH Phú Hoàng Gia thi công lắp đặt hoàn thành công trình xử lý...

Hệ thống xử lý nước thải cong ty TNHH Hoàng Kim Thanh

Thứ Tư, 04-9-2019

Ngày 26 tháng 2 năm 2019 Công ty TNHH Phú Hoàng Gia ký hợp đồng với công ty TNHH Hoàng...

Thi công lắp đặt HTXL nước thải trại heo Xuân Thành 7

Thứ Tư, 04-9-2019

Công ty TNHH Phú Hoàng Gia cung cấp vật tư, thiết bị thi công HTXL nước thải của công ty...

Phú Hoàng Gia sử dụng vi sinh AQuaclean xử lý nước thải chăn nuôi

Thứ Bảy, 01-9-2018

Ngày 16/8/2018, Công ty TNHH Phú Hoàng Gia ứng dụng sản phẩm Aquaclean vào xử lý nước thải...

Thi công hoàn thành công trình lò giết mổ gia súc

Thứ Tư, 18-7-2018

Sau quá trình nuôi cấy vi sinh, ngày 17/7/2018 công ty TNHH Phú Hoàng Gia đã bàn giao...

Lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải trại heo Yên Lợi

Thứ Tư, 27-6-2018

Công ty TNHH Phú Hoàng Gia thi công lắp đặt thiết bị cho hệ thống xử lý nước thải trại...