AQUACLEAN OC - Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại

1.000.000đ

Bãi rác/ nước rỉ rác:

• Loại bỏ và kiểm soát mùi hôi.

• Giảm chi phí xử lý.

• Phân hủy các chất hữu cơ khó phân hủy.

• Kiểm soát côn trùng hiệu quả.

Xử lý nước thải

• Loại bỏ và kiểm soát mùi hôi. 

• Giảm BOD, COD, SS & các chất hữu cơ.

• Tăng hiệu suất xử lý, giảm chi phí bảo trì.

 Ao, hồ, cống rãnh ô nhiễm:

• Loại bỏ và kiểm soát mùi hôi. 

• Giảm chi phí xử lý.

• Cải thiện độ trong của nước & cải thiện độ lắng.