BIO M5

Liên hệ

Là sản phẩm tiên tiến chuyên dụng kiểm soát mùi hôi tức thì ngăn mùi quay trở lại.

- Sản phẩm không chứa mùi hương, an toàn đến người, động vật, cá và thực vật. Sản phẩm không gây cháy, không ăn mòn kim loại, nhựa nên được ứng dụng một cách hiệu quả cho kiểm soát mùi hôi, từ quá trình phân hủy chất hữu cơ, tạo mùi.

- Công dụng:

 + Loại bỏ mùi hôi nhanh, hiệu quả. Hạn chế sự tiếp xúc côn trùng. Tiết kiệm chi phí xử lý mùi.
 + Loại bỏ và kiểm soát mùi hôi từ quá trình xử lý bùn. Tăng tốc độ Oxy hóa chất hữu cơ phân hủy chậm. Giảm chi phí trang bị dụng cụ phòng độc khí NH3, H2S, CH3SH.
 + Loại bỏ mùi hôi tại các hố ga trên đường ống thoát nước. Kiểm soát mùi hôi của phân. Kiểm
soát mùi hôi từ quá trình phân hủy xác động vật.
 + Xử lý Ammonia và Nitrat cho các nhà máy xử lý nước thải đô thị, nước thải công nghiệp và hồ
sinh học.