Bio - 25 là chế phẩm vi sinh dùng trong xử lý nước thải.

Liên hệ

Không cần phải kết hợp sản phẩm, chỉ 1 sản phẩm duy nhất.
Công nghệ sinh học đỉnh cao, độc quyền và duy nhất của Mỹ.
Giải quyết hàng loạt vấn đề xử lý nước thải 4 trong 1.

Công dụng: Giảm BOD, COD, TSS nước thải đầu ra.
Giảm bùn thải hiệu quả.
Giảm Nitơ tổng hiệu quả.
Khử mùi triệt để, kiểm soát mùi nhanh.