Quạt hút khí Biogas

Liên hệ

Ứng dụng:

Thu hồi khí ở bể, ​​nhà máy tinh bột mì, nhà máy cồn...

Vận chuyển khí, vận chuyển khí tự nhiên từ đường ống hoặc khí gas và cung cấp cho các máy chạy khí