Hội Khí Sinh Học Đồng Nai tổ chức Đại hội lần II nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thứ Bảy, 23/06/2018

     Ngày 20/6/2018 Đại hội Hội khí sinh học Đồng Nai lần thứ II nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra thành công tốt đẹp. Thay mặt BCH Hội khí sinh học Đồng Nai, đồng chí Trần Hải Sơn - Phó Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn - chủ tịch Hội khí sinh học Đồng Nai báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I(2013 - 2018) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2018 -2013). Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới (2018 - 2023).

Toàn cảnh Đại hội

     Tham dự Đại hội về phía công ty TNHH Phú Hoàng Gia có ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc công ty và ông Hoàng Xuân Lam  - PGĐ công ty TNHH Phú Hoàng Gia.

Ông Nguyễn Văn Hùng - GĐ công ty TNHH Phú Hoàng Gia phát biểu tại Đại hội
Liên hiêp hội các Hội KH&KT Đồng Nai khen thưởng Ban chấp hành nhiệm kỳ I
Ban chấp hành nhiệm kỳ II ra mắt Đại hội